VĂ COMUNICĂM Anunţuri

Anunţ postat în
12 Martie 2018

Convocare A.G.O.A.

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr. 235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C. Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 18.04.2018, ora 14.00, la sediul societăţii.


Anunţ postat în
3 Octombrie 2017

Angajări

Angajăm inginer proiectant instalaţii HVAC, inginer proiectant instalaţii electrice, inginer proiectant instalaţii sanitare.
     Experienţă minimă: 3 ani.
     Persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail: secretariat[@]imsatmun.ro.

Informaţii se pot obţine la tel.: 031.228.71.12 sau 0740.100.612 - Serviciul Personal.


Anunţ postat în
8 August 2017

Angajări

Angajăm şefi şantier, ingineri instalaţii (instalaţii electrice, curenţi slabi, sanitare) şi muncitori calificaţi (instalatori, electricieni, sudori, lăcătuşi, tinichigii, ventilatorişti, izolatorişti).
     Experienţă minimă: 3-5 ani.
     Persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail: secretariat[@]imsatmun.ro.

Informaţii se pot obţine la tel.: 031.228.71.12 sau 0740.100.612 - Serviciul Personal.