VĂ COMUNICĂM Anunţuri

Anunţ postat în
21 Martie 2019

Convocare A.G.O.A. - 23 aprilie 2019

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr. 235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C. Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă la sediul societăţii

  • Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor în data de 23.04.2019, ora 14:00


Anunţ postat în
22 Februarie 2019

Convocare A.G.E.A. - 26 martie 2019

Consiliul de Administraţie al S.C. IAMSAT MUNTENIA S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr. 235 - 237, Sector 3, inregistrată la O.R.C. Bucureşti sub numărul J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, convoacă la sediul societăţii

  • Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor în data de 26.03.2019, ora 15:00


Anunţ postat în
3 Octombrie 2017

Angajări

Angajăm inginer proiectant instalaţii HVAC, inginer proiectant instalaţii electrice, inginer proiectant instalaţii sanitare.
     Experienţă minimă: 3 ani.
     Persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail: recrutare[@]imsatmun.ro.

Informaţii se pot obţine la tel.: 031.228.71.12 sau 0740.100.612 - Serviciul Personal.


Anunţ postat în
8 August 2017

Angajări

Angajăm şefi şantier, ingineri instalaţii (instalaţii electrice, curenţi slabi, sanitare) şi muncitori calificaţi (instalatori, electricieni, sudori, lăcătuşi, tinichigii, ventilatorişti, izolatorişti).
     Experienţă minimă: 3-5 ani.
     Persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail: recrutare[@]imsatmun.ro.

Informaţii se pot obţine la tel.: 031.228.71.12 sau 0740.100.612 - Serviciul Personal.