LUCRĂRI ÎN DERULARE - Timpuri Noi Building Complex

DENUMIREA PROIECTULUI
Ansamblu cu destinaţia birouri, spaţii publice şi comerciale, spaţii de parcare, servicii, anexe tehnice, utilităţi, branşamente
ADRESA OBIECTIVULUI
Bucureşti, Splaiul Unirii nr.165
BENEFICIAR
VASTINT ROMANIA SRL

Prima fază a proiectului Timpuri Noi Square, dezvoltat de divizia imobiliară a grupului Inter IKEA, Vastint, va include două clădiri de birouri şi va fi inaugurată în primul trimestru din 2017.

Cele două clădiri, TURN şi PARAVAN, au ca funcţiuni principale destinaţii de spaţii administrative, la parter vor exista spaţii comerciale şi de servicii, iar subsolurile sunt destinate parcărilor pentru autoturisme.

Clădirile TURN şi, respectiv, PARAVAN au regimul de înălţime 2S+P+M+10E şi intra în categoria clădirilor înalte, având o suprafaţă construită desfaşurată de 46.690 m2 suprateran.

Subsolul, structurat pe 2 nivele, are o suprafaţă desfăşurată de 21.034 m2.


IAMSAT Muntenia S.A. a fost desemnată antreprenor de specialitate pentru execuţia tuturor lucrărilor de instalaţii din aceste două clădiri, incluzând :

- instalaţii termice si climatizare, ventilaţii, instalatii sanitare, instalaţii stingere incendii, instalaţii electrice (curenţi tari şi curenţi slabi), BMS, branşamente la utilităţi

Centrala termică aferentă clădirilor de birouri şi comerţ prepară apa caldă pentru încălzire, echipată fiind cu 2 cazane BUDERUS LOGANO, amplasate la nivelul parterului în clădirea TURN şi 2 cazane amplasate la nivelul parterului în clădirea Enclosure. Din distribuitorul/colectorul centralei termice sunt racordate circuite pentru ventiloconvectoare, CTA-uri, spaţii tehnice.

Prepararea apei calde menajere se face electric, cu boilere locale pentru fiecare grup sanitar.

Sursa de răcire este alcatuită din câte două chillere DENCO HAPPEL (GEA) pentru fiecare clădire, amplasate în subsol -1, funcţionand cu câte 2 turnuri de răcire închise, amplasate pe terasă.

De asemenea, fiecare clădire are propria centrală de răcire a camerelor de server, constituită din chiller şi turn de răcire.

Tratarea aerului proaspăt se realizează cu CTA-uri, prevăzute cu recuperatoare de căldură, amplasate pe terasă, în total 5 CTA-uri amplasate pe terasă şi 2 CTA-uri la nivel lobby.

Instalaţiile de evacuare noxe parcaje sunt comune cu instalaţiile de evacuare fum.

De la posturile de transformare se alimentează tablourile generale de distribuţie TGD, montate pentru clădirea TURN, la parterul clădirii, iar pentru clădirea PARAVAN, la subsolul 2 al clădirii.

Ca sursă de rezervă a fost prevăzut un grup electrogen CATTERPILLAR, cu pornire automată, pentru consumatorii vitali.

Pentru asigurarea alimentării consumatorilor de siguranţă, respectiv iluminatul de siguranţă şi sistemele de securitate şi supraveghere a clădirii, au fost prevazute UPS–uri. Acestea au o autonomie de funcţionare de 10 minute şi vor fi instalate în parterul clădirii TURN şi, în subsol, pentru clădirea PARAVAN, în încăperi special destinate.

  • Instalaţii de detecţie şi semnalizare a incendiilor;
  • Instalaţii de desfumare din parcajele subterane;
  • Instalaţii de presurizare case de scări, încăperi tampon şi degajamente protejate;
  • Instalaţii automate de stingere tip sprinkler;
  • Instalaţii automate cu perdele de apă tip drencer;
  • Coloane uscate;
  • Instalaţii de stingere cu hidranţi interiori;
  • Reţea de hidranţi exteriori;
  • Gospodarie de apă pentru incendiu.