DESPRE NOI Prezentare companie

Istoria IAMSAT Muntenia a început în anul 1962, cu firma IMIA (Întreprinderea de Montaj Instalaţii de Automatizare), specializată în domeniul instalaţiilor de automatizare. În perioada 1970-1979 aceasta şi-a extins activitatea în domeniul instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune, apoi în domeniul telecomunicaţiilor şi, începând cu anul 1980, a devenit IMSAT (Întreprinderea de Montaj şi Service pentru Automatizări şi Telecomunicaţii), dezvoltând şi activităţi de service (mentenanţă) pentru instalaţii.

În anul 1993, Filiala Muntenia s-a desprins din IMSAT, dobândind personalitate juridică proprie. S-a înfiinţat astfel noua firmă IMSAT Muntenia S.A., societate comercială pe acţiuni, cu capital în totalitate privat, românesc.

Din anul 2011 firma şi-a modificat denumirea în IAMSAT MUNTENIA S.A.

Ca mod de organizare, IAMSAT Muntenia este o societate pe acţiuni, cu capital integral românesc privat.

Incepând din februarie 2017 a deschis şi o sucursală în Râmnicu Vâlcea.

În graficul de mai jos este prezentată evoluţia firmei IAMSAT Muntenia, din perspectiva cifrei sale de afaceri în Euro, în ultimii 7 ani.

Din punctul de vedere al capacităţii de producţie, firma dispune în prezent de un personal de 190 angajaţi proprii, permanenţi.

Cu acest număr de angajaţi, mult peste media firmelor de instalaţii din România, IAMSAT Muntenia este una dintre cele mai mari firme din ţară cu acest profil.

Specialiştii noştri sunt autorizaţi ANRE, IGSU, ISCIR, MAI, AFER, AACR, etc.


Categorii personal Numar angajati
Personal TESA - studii tehnice 24%
- ingineri 21%
- maiştri 3%
Muncitori - calificare tehnică 71%
Personal cu studii economice, juridice şi alte categorii de personal 5%
Total personal 100%

Din anul 2005, în IAMSAT Muntenia funcţionează un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă, confirmat prin obţinerea certificatelor ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.