PORTOFOLIU Industrial


Reabilitare sisteme irigatii - Rep.Moldova
Criuleni - Rep. Moldova
Reabilitare sisteme irigaţii
Criuleni - Rep. Moldova
Reabilitare sisteme irigaţii
Coşniţa - Rep. Moldova
Reabilitare sisteme irigaţii
-Trofeul Calităţii 2016-
Coşniţa - Rep. Moldova
Reabilitare sisteme irigaţii
-Trofeul Calităţii 2016-

  • Acord consorţiu - lucrări de construcţie pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigaţii în Criuleni şi Lopatna - Rep.Moldova; legalizat cu nr.33/30.04.2013

  •       ❯❯❯  Stiri TV7 Moldova         ❯❯❯ Ştiri ProTV Chişinau

  • Acord consorţiu - lucrări de construcţie pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigaţii de-a lungul râului Prut, în Coşniţa, Puhăceni şi Roşcani - Rep.Moldova

  • Lucrări de construcţii pentru reabilitarea infrastructurii de irigaţii în bazinul inferior al râului Prut


       Trofeul Calităţii ARACO 2016 - Coşniţa, Rep. Moldova

  • Extindere şi reabilitare a staţiei de epurare ape uzate Alba Iulia

  • Instalaţii hidromecanice şi de epurare la staţia epurare ape uzate Mediaş

  • Extindere şi reabilitare a staţiei de epurare ape uzate Călăraşi

  • Instalaţii hidromecanice şi electrice la staţia epurare ape uzate Giurgiu

Extinderea sistemului de canalizare şi a racordurilor de canalizare la Fabricile Oţelinox & Erdemir, Târgovişte - Structură chesoane, instalaţii electrice şi mecanice

  • Reabilitarea sistemului principal de irigaţii din Câmpia Covurlui, jud. Galaţi - Instalaţii electrice şi mecanice

  • Reabilitarea sistemului principal de irigaţii din Câmpia Covurlui, Galaţi - SPA Barbosi - Instalaţii electrice şi mecanice

Clădire administrativă Uzina de reciclare baterii uzate MONBAT RECYCLING - Instalaţii interioare HVAC, sanitare, electrice şi reţele electrice exterioare


Coşniţa - Rep. Moldova
Reabilitare sisteme irigaţii
Coşniţa - Rep. Moldova
Reabilitare sisteme irigaţii
Câmpia Covurlui - Jud. Galaţi
Reabilitare sisteme irigaţii
Câmpia Covurlui - Jud. Galaţi
Reabilitare sisteme irigaţii
Câmpia Covurlui - Jud. Galaţi
Reabilitare sisteme irigaţii