Ansamblul de imobile de birouri NOVO PARK

LUCRAREA
NOVO PARK - Ansamblu de imobile de birouri
TIPUL LUCRĂRII
IMOBIL DE BIROURI
BENEFICIAR
NOVO PARK SRL

Ansamblul de imobile de birouri Novo Park este amplasat în partea de nord a capitalei, având latura de nord-est in lungul străzii Fabrica de Glucoză.

Proiectul firmei de arhitectura Tectonic S.R.L. a avut ca temă consolidarea, amenajarea şi extinderea unei clădiri existente, cu o structură mixtă, cu cadre din beton armat combinate cu diafragme de 30 pana la 50 cm grosime.


Lucrările de instalaţii s-au executat de-a lungul unei perioade de 6 ani, începând din decembrie 2005 la clădirea D şi finalizându-se la sfârşitul lunii octombrie 2011 cu lucrările executate în clădirea G1.

Trofeul Calităţii-Green Gate-2015

Calitatea lucrărilor executate de IAMSAT MUNTENIA SA a fost distinsă cu Trofeul Calităţii ARACO - Ediţia 2008

Cea mai înaltă construcţie din întregul ansamblu Novo Park, clădirea F a fost proiectată pentru a permite derularea afacerilor moderne. Imobilul încorporează un concept flexibil de proiectare a instalaţiilor şi numeroase facilitaţi, care se combină pentru a furniza un mediu de lucru sănătos, de înaltă calitate şi de înaltă performanţă dar si avantaje adăugate de eficienţa energetică ridicata.

Clădirea are o suprafaţă desfăşurată de 32.200 de metri pătraţi, este ridicată pe 13 etaje + etaj tehnic şi dispune de parcări şi rampă de acces atât pe cele 2 nivele de subsol cât şi pe parter şi etajele 1,2 şi 3, însumând 423 locuri de parcare.

Clădirea este proiectata pentru a asigura un spaţiu de înaltă calitate, reprezentativ, atractiv pentru chiriaşi, angajaţi şi vizitatori deopotrivă. Zonele comune sunt bine proporţionate si de înaltă calitate.

Lucrările de instalaţii au început în februarie 2008 şi s-au finalizat la sfârşitul lunii ianuarie 2009.

Centrala termică, echipată cu cazane BUDERUS (2x1575kW) a fost instalată într-un spaţiu special, amenajat la etajul tehnic al imobilului. Cazanele funcţionează cu arzătoare pentru gaze naturale.Toate echipamentele necesare pentru distribuirea agentului termic (pompe, distribuitoare, dispozitive de reglaj hidraulic, vase de expansiune etc.), au fost instalate în spaţiul centralei termice. Fiecare cazan are un tablou propriu de automatizare care asigură funcţionarea în siguranţă.

Evacuarea gazelor arse se realizează prin 2 coşuri de fum metalice Ø500 mm, izolate si imbracate in tabla de inox, instalate pe terasa clădirii. Agentul termic este distribuit prin intermediul coloanelor din ţeavă de oţel; distribuţia pe orizontală s-a realizat în plafonul fals, iar in zonele secundare (depozite, spatii tehnice) s-a realizat aparent. Toate conductele de distribuţie a agentului termic au fost protejate împotriva pierderilor de căldură cu termoizolaţie corespunzătoare.

Pentru furnizarea agentului termic la ventiloconvectoare si la agregatele de climatizare s-au instalat patru agregate de producere apa racita TRANE cu condensatorul racit cu apa (3 x 1500 kW). Acestea au fost montate la subsolul -2. Agentul de racire al condensatoarelor este apa 28/35°C de la turnuri de racire.

Aceste chillere funcţionează in paralel, fiind fiecare prevăzute cu pompe de circulatie WILO (3 in functiune, 1 rezerva).

Agentul de răcire al condensatoarelor chillerelor este apa 28/35°C de la turnurile de racire EVAPCO, instalate în exteriorul clădirii.

Camerele IT, care adăpostesc serverele beneficiază de un sistem de climatizare independent de producere agent de răcire. Acesta este un chiller cu condensatorul răcit cu aer (capacitate 300 kW), de asemenea TRANE.

Toate pompele, armăturile şi conductele de pe circuitul de apă răcită au fost protejate împotriva absorbţiei de căldură şi a condensării apei cu izolaţie Armaflex. Conductele care au fost montate in spaţiile tehnice au fost protejate suplimentar împotriva deteriorărilor mecanice cu tablă.

Spaţiile de birouri ale acestei clădiri de clasă A sunt încălzite şi răcite cu ventiloconvectoare cu 4 ţevi, cu aport de aer proaspăt şi umidificare. Fiecare ventiloconvector este dotat cu robineţi de reglaj si este prevazut cu termostat. Alimentarea cu agent termic se realizează in plafonul fals.

Aerul evacuat este extras din zona de birouri prin plenumurile grilelor, amplasate deasupra plafonului fals, şi este transferat prin coloane verticale către ventilatoarele de extracţie. Sistemul prevede două schimburi de aer proaspăt pe oră.

Ventiloconvectorii TRANE sunt echipaţi cu control de umiditate, fiind capabili să usuce sau să umezească aerul în funcţie de sezon. Acest lucru îmbunătăţeşte confortul ocupanţilor birourilor, reciclând aerul condiţionat, care de multe ori poate deveni prea uscat.

Controlul parametrilor ventiloconvectorilor se realizează integral prin sistemul de Building Management.

Centralele de tratare a aerului pentru întreaga clădire şi echipamentele de ventilaţie pentru centrul de conferinţe sunt amplasate pe acoperiş. In parcările din subsol este prevăzut un sistem de ventilare mecanica, în conformitate cu reglementările legale. Acelaşi sistem este utilizat şi pentru extragerea de fum. Alarmele de CO2 sunt montate la nivelurile de subsol şi se activează în cazul în care nivelurile de emisii devin prea mari.

Alimentarea cu apă a clădirii se realizează în două moduri: de la reţeaua orăşenească precum şi de la două puţuri, unul la 70 m adâncime, iar celălalt la 220 m adâncime.

Alimentarea cu apa se face prin conducte Dn 80mm, din ţeava PEID izolata termic.

Din reţeaua de alimentare de la subsolul 3 se alimentează:

 • Rezervorul tampon de apa potabilă pentru consum amplasat la subsolul 3;
 • Rezervorul de apa pentru incendiu cu volum de 400 m3 amplasat tot în subsolul 3.

Apele pluviale de pe terasa imobilului si cele din parcarea exterioara se colectează intr-un bazin de retenţie situat la subsolul 3, având o capacitate de 400 mc. Pe traseul apelor pluviale de la parcarea exterioara a fost instalat un separator de hidrocarburi.

Apele uzate menajere de la bucătărie, restaurant si grupurile sanitare ale nivelelor supraterane sunt colectate si tratate , iar canalizarea se face prin intermediul unor racorduri din tuburi de PVC KG.

Celelalte categorii de ape din subsoluri sunt evacuate la reţeaua exterioară (prin pompare) prin tuburi din PEHD.

La rampa de acces în parcajele subterane, a fost instalată o rigolă cu grătar cu evacuarea apei la o staţie de pompare ape potenţial încărcate cu hidrocarburi.

Staţia de hidrofor pentru consum este amplasata la subsolul 3 Aici au fost instalate 2 rezervoare tampon deschise din polietilena alimentară având volumul de 3300 litri fiecare şi agregatul de pompare apă potabilă GRUNDFOS, format dintr-o pompa activa si una de rezerva pentru ridicarea presiunii, cu variator de turaţie, având fiecare Q = 12m3/h, H = 80m H2O, precum şi recipientul de hidrofor aferent acestuia având V = 500 litri;

De la staţia de hidrofor apa este contorizată şi refulată pe două circuite separate la grupurile sanitare de pe fiecare etaj şi la părţile comune. Conductele de apa montate sunt din ţevi de polipropilena şi au fost izolate termic.

Două grupuri sanitare pentru bărbaţi si femei sunt situate pe fiecare etaj de birouri, lângă ascensoare şi scări, împreună cu alte două grupuri sanitare unisex, prevăzute pentru a fi utilizate de persoane cu dizabilităţi la fiecare etaj.

Gospodăria de apa pentru incendiu este amplasata la subsolul 3 şi este compusă din :

 • Rezervor din beton amplasat în subsolul 3 cu volum util de 400 m3 pentru hidranţi interiori, hidranţi exteriori, sprinklere si drencere;
 • Grup de pompare pentru hidranţii exteriori amplasat la subsolul 3;
 • Grup de pompare pentru instalaţiile de sprinklere si drencere amplasat la subsolul 3;
 • Alimentarea cu apa a instalaţiilor de sprinklere se face de la grupul de pompare prin intermediul unui distribuitor şi a sase staţii centrale de control si semnalizare (ACS-uri) sistem apă-apă, Dn150mm amplasate la parter.

 • Grup de pompare pentru hidranţii interiori amplasat la subsolul 3;

În staţia de pompe s-a executat construcţia unei başe pentru colectarea scurgerilor accidentale şi evacuarea acestora prin refulare la canalizarea exterioara.

Detectoarele de fum şi sistemul de alarma de incendiu acoperă fiecare parte a clădirii şi sunt legate de sistemul de building management.

Exista alarme la foc pe fiecare nivel de etaj. Alarmele de sunet sunt montate în întreaga clădire şi vor continua să funcţioneze până vor fi oprite de către un ofiţer de securitate sau de ofiţer de incendiu. În zona de parcare există un sistem pentru controlul emisiilor de noxe şi un sistem de sprinklere.

Sistemul de sprinklere este întotdeauna în stare de aşteptare. Sistemele de sprinklere sunt legate de BMS şi sunt instalate atât pe etajele supraterane, în zonele de chiriaşi, dar şi în subsoluri, precum şi perdele apa la rampele de acces auto;

În cazul în care un cap de sprinkler se declanşează, sistemul de alarmă de incendiu va fi activat.

Există hidranţi interiori, localizaţi la fiecare scară de incendiu, la fiecare etaj şi la fiecare subsol. Un sistem de conducte separat, este instalat în parcare, pentru a oferi o protecţie suplimentară în cazul în care există o explozie de maşina la subsol. Patru sisteme de hidranţi uscaţi au fost instalate pe fiecare etaj superior conform scenariului la foc. Ieşirile de urgenţă au fost marcate în toată clădirea, în conformitate cu reglementările la foc, prin corpuri de iluminat de siguranţă.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se face la 0,4kV din postul de transformare. Tabloul general de 0,4kV este amplasat intr-o încăpere din subsolul 1 cu acces prin sas.

Sursa de rezerva pentru receptoarele care nu admit întreruperi de lunga durata in alimentarea cu energie electrica o constituie grupul electrogen Caterpillar de 600 kVA cu pornire automata.

Distribuţia principala de joasă tensiune furnizează energie pentru următoarele servicii:

 • Iluminat şi prize;
 • Incălzire, ventilaţie, desfumare şi sisteme de climatizare; ;
 • Sprinklere, hidranţi si grupuri de pompare; ;
 • Lifturi de pasageri şi mărfuri; ;
 • Alarme de incendiu, CCTV si sisteme de securitate. ;

Atunci când este necesar iluminatul artificial, corpurile de iluminat fluorescente, instalate în plafonul fals din spaţiile de birouri asigură o iluminare medie de 500 de Lux. Iluminatul general in birouri s-a realizat cu corpuri de iluminat PHILIPS, cu 4 tuburi fluorescente, cu reflector si dispersor lamelar si corpuri cu lămpi fluorescente compacte montate incastrat in tavanul fals. Spoturile cu halogen sunt completate de benzi luminoase de neon.

Iluminatul zonelor pentru chiriaşi este contorizat separat, şi poate fi împărţit în patru zone pe etaj. Prize generale sunt prevăzute în toate zonele comune pentru a facilita curăţarea şi întreţinerea.

În cazul în care sursa principală se întrerupe, sistemul va comuta automat pe generatorul electric. Acestui generator i s-au prevăzut un număr limitat de prize, care pot fi uşor identificate, deoarece sunt roşii.

Grupul electrogen preia staţia de pompe pentru incendiu, instalaţiile de desfumare, liftul A6, adăpostul de apărare civila, centrala termica, iluminatul de siguranţă, tablourile electrice de securitate, staţia de hidrofor pt. apa potabila şi camera de securitate.

Iluminatul de urgenţă a fost instalat în toate spaţiile comune, în conformitate cu reglementările legale utilizând corpuri de iluminat cu autonomie, cu o capacitate de urgenţă de opt ore. Iluminat de siguranţă pentru evacuare s-a prevăzut pe căile de circulaţie, pe casa scărilor si in toate zonele de acces in clădire. Marcarea cailor de evacuare s-a realizat cu corpuri de iluminat cu sursa proprie si trecere automata de pe sursa de baza pe sursa de rezerva.

Alimentarea cu energie electrica pentru consumatorii care nu admit întrerupere si cei care admit întrerupere de scurta durata, pana la pornirea grupului electrogen, se realizează prin UPS-uri si baterii de acumulatori, dimensionate pentru funcţionare timp de o ora.

Receptorii care au regim special privind continuitatea in alimentare vor fi alimentaţi dintr-un tablou de consumatori vitali principal, direct sau prin intermediul tablourilor de siguranţă secundare.

Tabloul de consumatori vitali principal este alimentat din tabloul general de 0,4kV ca sursa de baza si din grupul electrogen cu pornire automata ca sursa de rezerva.

S-au prevăzut următoarele masuri de protecţie:

 • protectia impotriva tensiuniilor accidentale de atingere;
 • protectia impotriva trasnetelor;
 • protectia impotriva supratensiuniilor.

Priza de pamant va fi utilizata in comun de instalatia de paratrasnet si de cea de protectie impotriva tensiuniilor de atingere.

Un sistem TV cu circuit închis monitorizează toate părţile comune ale clădirii: receptie, lobby lift, zona de încărcare, parcarea auto şi zona înconjurătoare. Acest sistem de monitorizare este controlat de la camera de securitate. Înregistrările video sunt realizate şi păstrate pentru controalele de securitate.

Fiecare lift este echipat cu un sistem de interfon, monitorizat de securitatea din clădire, care să le permită călătorilor în dificultate să fie identificaţi şi asistaţi.