Dezvoltare infrastructură de afaceri PIAŢA OBOR - Trofeul Calităţii 2012

LUCRAREA
"DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ PIAŢA OBOR"
Adresa: STR. ZIDURI MOSI NR.4, SECTOR 2, BUCUREŞTI
TIPUL LUCRĂRII
Instalaţii încălzire-ventilare-climatizare şi BMS
BENEFICIAR
SC PIAŢA OBOR MARKET & COMPLEX COMERCIAL SRL

Proiectul "Noua Piaţa Obor" este cel mai amplu proiect de centru comercial din Bucureşti care include şi o piaţă agro-alimentară.

Acest proiect de investiţii este un etalon pentru Bucureşti, în special datorită conceptului de dezvoltare organizată, coordonată şi echilibrată a unei zone folosite în trecut în aceeaşi manieră ca în anii de apariţie a târgurilor de tip obor, la aceasta adăugându-se şi impactul pozitiv din punct de vedere urbanistic.

“Noua Piaţa Obor” are peste 3.921 mp de piaţa acoperita. Deasupra pieţei, sunt amplasate pe doua etaje spatiile comerciale pentru desfăşurarea activităţii comercianţilor care nu vând in sistemul tradiţional.

Din punct de vedere comercial, noua construcţie asigura circa 20% mai mult spaţiu pentru

comerţul tradiţional pe timpul iernii, si in condiţii mult mai bune. In acelaşi timp, spaţiul comercial specializat, atât cel destinat produselor alimentare cat si cel destinat magazinelor generale, oferă facilitate de refrigerare si depozitare.


Lucrările de instalaţii HVAC s-au finalizat in august 2011, când a fost recepţionată punerea în funcţiune a tuturor instalaţiilor HVAC executate de IAMSAT MUNTENIA SA.

Trofeul Calitatii-PIAŢA OBOR-2012

Calitatea lucrărilor executate a fost distinsă cu Trofeul Calităţii ARACO - Ediţia 2012

IAMSAT MUNTENIA S.A. a realizat lucrările de instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare şi BMS aferente noii clădiri (S+P+2E) cu destinaţia de piaţa, spatii comerciale si parcare.

Au fost finalizate următoarele categorii de instalaţii :

  • de ventilare mecanica (evacuare aer viciat) pentru spatii cu degajări de mirosuri si noxe (parcări subterane si grupuri sanitare);
  • instalaţii de introducere aer proaspăt tratat;
  • instalaţii de presurizare si evacuare fum pentru spatii cu degajări importante de noxe in caz de incendiu (parcaje subterane, scări, tampoane scări;
  • de preparare apa calda pentru încălzire (80˚C/60˚C);
  • de preparare apa răcita pentru climatizare.


Alimentarea cu căldura a imobilului a fost asigurata de centrala termica amplasata pe terasa clădirii, echipata cu 3 cazane BUDERUS LOGANO din otel cu focar presurizat.

Cazanele au fost echipate cu arzătoare CUENOD moderne pentru gaze naturale, cu emisii de noxe – CO, Nox – reduse, sub limitele admise de legislaţia in vigoare. Gazele de ardere sunt evacuate, prin tiraj forţat, la o înălţime de peste 20m, ceea ce favorizează dispersia eficienta a acestora in atmosfera.

Instalaţiile din centrala termica dispun de un grup de tratare a apei (dedurizare) NOBEL, un grup de dozare anticoroziune si sisteme de expansiune cu vas închis, cu membrana.

Funcţionarea centralei termice este monitorizata de un sistem BMS, livrat şi montat tot de firma IAMSAT MUNTENIA.

Apa răcita necesara climatizării este preparată in staţia de răcire, utilizând turnuri de răcire EVAPCO in circuit închis, montate pe terasa. In funcţie de cerinţa de frig a consumatorilor, tabloul de comanda al staţiei de frig controlează si asigura exploatarea in corelare cu cererea de consum.

Pentru asigurarea aerului proaspăt si evacuarea aerului viciat s-au montat centrale de tratare a aerului NOVAIR amplasate pe terasa. Fiecare centrala de tratare este conectata la o baterie de răcire cu freon in detenta directa, cu un agregat frigorific local CLINT.

In perioada de iarna, ventilarea si încălzirea pieţei agro-alimentare se face pana la temperatura de +5grd.C+-1 grd. C, prin introducerea de aer cald, prin intermediul centralei de tratare a aerului.

In dreptul uşilor de acces s-au montat perdele de aer cald.

Pentru desfumare in caz de incendiu, au fost montate ventilatoare rezistente la foc, care deservesc alternativ, in funcţie de spaţiul unde este detectat incendiul, doua zone adiacente, prin intermediul unor clapete motorizate rezistente la foc, normal închise in poziţia de aşteptare, acţionate la comanda instalaţiei de protecţie la incendiu.

Ventilatoarele de evacuare fum CASALS, rezistente la foc (400 gr. C – 1 ora) au fost montate pe terasa.

Canalele de aer pentru desfumare au fost protejate cu mortar torcretat, rezistent la foc, pentru rezistenta la foc minim 60 minute.

Pe conturul celor 2 atriumuri s-au montat voleţi MERCOR motorizaţi, rezistenţi la foc.

In perioada de iarna, ventilarea si încălzirea pieţei agro-alimentare se face pana la temperatura de +5grd.C+-1 grd. C, prin introducerea de aer cald, prin intermediul centralei de tratare a aerului.

In subsol s-au executat instalaţiile de ventilare la adăpostul ALA, prevăzut cu instalaţii de filtroventilare, in scopul asigurării condiţiilor de microclimate.

Spaţiile comerciale sunt climatizate (încălzite – răcite ) prin intermediul pompelor de căldura apa-apa MAMMOTH, orizontale, reversibile pe bucla de apa, incluzând si circuitul frigorific si modulul de ventilare.

Instalaţiile de climatizare din clădire vor permite ca, indiferent de anotimp, temperatura să fie constantă, creând un mediu ambiant adecvat atât pentru comercianţi, cât şi pentru cumpărători.

Pompele de căldura sunt montate aparent, aspiraţia făcându-se direct din spaţiul deservit, iar aerul proaspăt este introdus prin anemostate montate la înălţimea maxima de 3 m.

Dispunerea pompelor a fost făcuta astfel încât sa se creeze suficienta flexibilitate in amenajarea spatiilor de vânzare.

Anemostatele îşi reglează poziţia automat, in funcţie de temperatura aerului refulat.

  • Rezistenta si stabilitate. Toate conductele, canalele de ventilare si echipamentele s-au montat utilizând tehnologii adecvate si au fost fixate pe elementele de construcţie astfel incât sa permită dilatarea termica libera, fără insa a permite deplasarea in afara limitelor admise.
  • Siguranţa in exploatare. Pentru toate materialele si echipamentele livrate si montate au fost prezentate agremente si certificate de calitate, atestând o fiabilitate ridicata in exploatare.
  • Siguranţa la foc. Canalele pentru evacuarea fumului au fost izolate cu material rezistente la foc si au fost prevăzute cu clapete motorizate rezistente la foc la fiecare etaj, astfel încât sa nu permită migrarea fumului spre alte zone.
  • Izolarea termica,hidrofuga si economia de energie. Toate conductele si canalele de ventilaţie au fost izolate conform normativelor in vigoare. Echipamentele montate au randamente ridicate, pentru utilizarea eficienta a energiei electrice si termice
  • Protecţia împotriva zgomotului. Echipamentele livrate si montate au garantata echilibrarea dinamica si trepidaţii reduse. Echipamentele grele s-au montat pe suporţi antivibratii si au fost racordate la instalaţie prin intermediul racordurilor flexibile.