FLOREASCA PARK Offices - Trofeul Calităţii 2014

LUCRAREA
“FLOREASCA PARK - ANSAMBLU CLĂDIRI DE BIROURI”
TIPUL LUCRĂRII
IMOBIL DE BIROURI 2S+P+6E+Eth
BENEFICIAR
SC PIPERA BUSINESS PARK SRL

Ansamblul de birouri 2S+P+6E+Eth - Floreasca Park este amplasat în partea de nord a Capitalei, în cartierul comercial Pipera.
Clădirea încorporează un concept flexibil de proiectare a instalaţiilor şi numeroase facilităţi, care se combină pentru a furniza un mediu de lucru sănătos, de înaltă calitate şi de înaltă performanţă, dar şi avantaje adăugate de eficienţa energetică ridicată. Clădirea dispune de parcări, dotari tehnice şi utilitare, depozitări, birouri administraţie (subsol, parter şi etaj tehnic).

Lucrările de instalaţii electrice, sanitare şi HVAC au început în iunie 2012 şi s-au finalizat la sfârşitul lunii ianuarie 2014.

Trofeul Calităţii-Floreasca Park-2014

Calitatea lucrarilor executate a fost distinsă cu Trofeul Calităţii ARACO - Ediţia 2014


Floreasca Park, proiectul dezvoltat de Portland Trust, a câștigat două premii pentru ”Cea Mai Bună Clădire de Birouri a Anului”.

Este vorba despre premiul ”Best Office Building of The Year”, acordat în cadrul galei Central and Eastern European Quality Awards (CEEQA), și despre premiul ”Office Development of the Year”, primit în cadrul evenimentului Europaproperty SEE Real Estate Awards Gala & Forum România.

Evenimentul CEEQA a avut loc la Varșovia, pe data de 8 aprilie 2014, la această gală fiind prezenți peste 600 de profesioniști în property development și real estate din peste 40 de țări din regiune.

„Clădirea de birouri Floreasca Park a fost realizată în timpul planificat și în buget, fiind în prezent în proces de obținere a calificării EXCELLENT de la BREEAM. Punctele obținute, în principal datorită sistemul geotermal de pompe de căldură, au fost o fracțiune sub nivelului necesar pentru obținerea calificării de OUTSTANDING. Sistemul geotermal este primul de acest gen dezvoltat pentru o clădire de birouri din București și va oferi economii financiare semnificative pentru chiriașii clădirii, consumându-se cu până la 40% mai puțină energie pentru încălzirea și răcirea clădirii”, a declarat Robert Neale.

Potrivit lui, sistemul iese din rândul tehnologiilor verzi utilizate până în prezent, fiind o inovație eficientă și practică ce aduce economii directe chiriașilor și reduce semnificativ amprenta de carbon asupra mediului.

Al doilea premiu a fost câștigat în cadrul Europaproperty SEE Real Estate Awards Gală & Forum România. Evenimentul s-a desfășurat în București, pe data de 10 aprilie 2014.

www.jurnaluldeafaceri.ro


IAMSAT Muntenia S.A. a executat instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, sanitare şi electrice.Centrala termică, echipată cu cazane BUDERUS LOGANO SK 745 (3x820KW), deserveşte intregul ansamblu de clădiri şi este amplasată într-un spaţiu special amenajat pe terasa clădirii B din cadrul ansamblului. Cele 3 cazane au funcţionare pe gaze naturale şi posibilitate de functionare pe motorina. Evacuarea gazelor arse se face independent de la fiecare cazan, prin cate un coş de fum cu diametrul de Ø350 mm. Înalţimea fiecarui coş este de 4,4 m, fiecare dintre ele depăşind cu minim 0.6 m punctul cel mai înalt al clădirii. Randamentul util normat al cazanului este de 93%. Centrala termică are asigurată o suprafaţă vitrată de 2% din volumul centralei termice, având în vedere că este prevăzută cu un senzor de gaze naturale şi electrovană.

Sarcina de răcire a clădirii este acoperită cu ajutorul a patru echipamente de tip „chiller” răcite cu aer, câte două pentru fiecare clădire, amplasate pe terasele acestora.

Pentru asigurarea sarcinii de răcire pentru fiecare clădire, s-au ales câte 2 agregate de preparare apă racită (chillere):

  • pentru clădirea A, 2 agregate de preparare apă racită a câte 850 kW, cu funcţionare pe bază de agent frigorific care respectă normele legale în vigoare cu privire la protecţia mediului;
  • pentru clădirea B, 2 agregate de preparare apă racită a câte 1300 kW, cu funcţionare pe bază de agent frigorific care respectă normele legale în vigoare cu privire la protecţia mediului.
Aerul proaspat necesar este tratat centralizat prin intermediul unor centrale de tratare a aerului montate la nivelul teraselor celor două clădiri, fiind aspirat şi transportat în prealabil printr-un sistem de conducte de tip „puţ canadian”. Incălzirea şi răcirea la nivelul spaţiilor interioare este asigurată cu ajutorul ventiloconvectoarelor amplasate în plafonul fals. Aerul proaspat este introdus în incăperi prin grile de ventilaţie amplasate la nivelul plafonului fals. Aerul viciat din spaţiile de birouri este transferat către cele două atriumuri ale clădirii de unde este evacuat prin extracţie de la partea superioară prin centralele de tratare a aerului.

Pentru evitarea propagării fumului în clădire şi pentru a facilita evacuarea persoanelor şi intervenţia pompierilor în eventualitatea producerii unui incendiu, s-au prevăzut instalaţii de evacuare a fumului din zonele cu risc de incediu şi instalaţii de presurizare pentru căile protejate.

Adăposturile de apărare civilă s-au prevăzut cu instalaţii de filtro-ventilaţie conform prevederilor “Normelor Tehnice privind proiectarea şi execuţia adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.”Alimentarea cu apă potabilă se face din reţeaua publică de apă potabilă, cu contor montat la limita proprietăţii.

Prin acest racord se alimentează rezervorul de apă pentru consum menajer, cu un volum de 80mc, prevăzut pentru ambele clădiri şi poziţionat la nivelul subsolului 2.

De asemenea, s-a prevăzut un racord separat cu contor pentru umplerea rezervorului de incendiu cu un volum de 555,7mc poziţionat în subsolul 2.

Presiunea necesară în instalaţia de alimentare cu apă pentru consum menajer, cât şi pentru stingerea incendiilor se realizează cu grupuri de pompare proprii montate în camere special amenajate adiacent rezervoarelor de apă.

Canalizarea menajeră se preia separat şi este deversată printr-un cămin de racord direct în reţeaua exterioară orăşenească.

Apa pluvială provenită de pe terasele clădirilor, alei circulabile, trotuare, etc este preluată şi deversată într-un bazin de retenţie cu un volum de 850mc, prevăzut cât mai aproape de limita de proprietate, urmând ca apa să fie pompată în reţeaua exterioară de canalizare conform cu condiţiile ApaNova din avizul de specialitate.Ansamblul este branşat la reţeaua de energie electrică existentă în zonă. Se asigură surse de curent locale, grupuri electrogene, pentru situaţii de urgenţă. S-au prevăzut branşamente la reţelele de date şi telefonie din zonă.

Alimentarea cu energie electrica se face conform avizului de racord şi a proiectului tehnic întocmit de S.C. ELECTRICA Muntenia Sud, la comanda beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează din reţeaua de medie tensiune existentă în zonă. Întregul ansamblu de clădiri conţine 2 posturi de transformare (situate la exterior lângă rampa access parcare pentru clădirea A, respectiv la subsol -1 pentru clădirea B).

Ansamblul de clădiri are un generator comun prevăzut de proprietar dedicat alimentării echipamentelor de siguranţă la foc al clădirilor şi iluminatului de siguranţă.

Pentru chiriaşii clădirii B, s-a prevăzut un generator pentru alimentarea circuitelor de prize din zona de birouri.

Pentru chiriaşii clădirii A, proprietarul a prevăzut un spaţiu pentru instalarea în viitor a unui generator.

În cazul unei întreruperi accidentale a alimentării cu energie electrică a obiectivului au fost prevăzute alimentări separate de la grupul electrogen al clădirii, pentru a asigura funcţionalitatea consumatorilor vitali. (iluminat de siguranţă, echipamente care deservesc sistemele de protecţie la foc, etc.)

În toate zonele cu destinaţie de spaţii comune, circulaţie şi chiriaşi s-a optat pentru un iluminat realizat prin intermediul corpurilor de iluminat fluorescente de tip T5, dispuse astfel încât să se asigure un nivel de iluminat conform normelor în vigoare.

În grupurile sanitare s-a prevăzut un iluminat realizat cu corpuri de iluminat fluorescente, având un grad de protecţie IP44.

Un iluminat de siguranţă este prevăzut în conformitate cu Normativul I7-2011.

Un sistem de prize este prevăzut în ambele clădiri în accord cu utilizarea fiecarui spaţiu incluzând spaţiu ALA. Ansamblu de clădiri are o priză de pământ comună datorită faptului că parcarea subterană este comună pentru ambele clădiri.

Fiecare clădire este echipată cu un sistem tip PDA pentru protecţia împotriva trăsnetului.

Conductoarele de coborâre sunt în număr de cel puţin 2 şi coboară pe pereţii opuşi ai clădirilor.

Proiectul include un sistem de alarmă împotriva incendiilor în întreaga clădire. Sistemul este independent şi proiectat conform prevederilor normativelor în vigoare. Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu este proiectat astfel încât să asigure acoperire de 100% atât al spaţiilor chiriaşului, cât şi al proprietarului.

Parcarea subterană este prevăzută cu detectori automaţi de monoxid de carbon (CO) localizaţi la nivelul inferior pe rutele circulate ale parcării.

Detectorii sunt monitorizaţi de centrala de detecţie CO de la fiecare nivel al parcării. O centrală principală de detecţie CO este montată în camera de control la parter. Pentru intreg ansamblul de clădiri este prevăzută o cameră pentru echipamente de telecomunicaţii amplasată în subsol (-1) clădire B. De aici se face distribuţia reţelei de voce date atât către proprietarul clădirii, cât şi pentru chiriaşi printr-un repartitor principal. De la repartitorul principal s-au prevăzut linii directe către toate camerele tehnice ale proprietarului, recepţia principală de la parter, camera de control şi ALA.