IMOBIL BIROURI "GREEN GATE” - Trofeul Calităţii 2015

LUCRAREA
IMOBIL BIROURI "GREEN GATE”
TIPUL LUCRĂRII
IMOBIL DE BIROURI 4S+P+11E+ETeh
BENEFICIAR
GROUP HOLDING COMPANY - REPUBLICA CEHĂ

Imobilul de birouri Green Gate este localizat în Bucureşti, B-dul Tudor Vladimirescu nr.22, sector 5.

Proiectul include 4 nivele de subsol, mezanin, parter, 11 etaje şi etaj tehnic retras, şi a fost dezvoltat de firma S Group Holding Company, din Republica Ceha.

Green Gate este, în principal, un imobil de birouri de categorie A, având şi spatii cu funcţiuni anexe: cantină, cafenea, zona comercială, spaţii tehnice, parcare. Clădirea este proiectată pentru a asigura un spaţiu de înaltă calitate, reprezentativ, atractiv pentru chiriaşi, angajaţi şi vizitatori deopotrivă.

Lucrările de instalaţii au început în martie 2013 şi s-au finalizat la sfârşitul lunii august 2014.

Trofeul Calităţii-Green Gate-2015

Calitatea lucrărilor executate a fost distinsă cu Trofeul Calităţii ARACO - Ediţia 2015

IAMSAT Muntenia S.A. a executat instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, sanitare şi electrice.Centrala termică, echipată cu 3 cazane BUDERUS LOGANO deserveşte întregul imobil şi este amplasată într-un spaţiu special amenajat la etajul tehnic. Cele 3 cazane funcţionează cu gaze naturale.

Cazanele funcţioneaza în cascadă, pornirea şi oprirea lor depinzând de graficul de reglaj prestabilit şi introdus în controller-ul centralei, funcţie de variaţia temperaturii exterioare şi de temperatura pe tur a agentului termic.

Evacuarea gazelor arse se face independent la fiecare cazan, prin câte un cos de fum Jeremias, cu diametrul de Ø500 mm.

Sarcina de răcire a clădirii este acoperită cu ajutorul a 4 chillere de înaltă eficienţă răcite cu aer CARRIER, amplasate în staţia de frig, localizată la etajul tehnic al imobilului.

În timpul lunilor de iarnă, chillerele pot funcţiona în modul free cooling, lichidul din circuitul hidraulic este răcit în mod direct prin convecţie forţată de aerul rece exterior prin bateria condensantă, economisind energie în acest fel, prin neutilizarea compresoarelor.

Aerul proaspăt necesar este tratat centralizat prin intermediul a 4 centrale de tratare a aerului GEA, montate la nivelul tehnic al clădirii. Centralele de tratare sunt prevazute cu recuperator rotativ şi umidificare izoterma cu aburi a aerului introdus, o soluţie care asigură atât confortul ocupanţilor clădirii cât şi o semnificativă economie de energie.

Instalațiile de automatizare asigură comanda, monitorizarea şi reglajul parametrilor de funcționare ai echipamentelor din centralele termice (cazane, arzătoare, pompe, senzori de temperatura, etc.), centralei de frig (chillere, pompe, senzori de temperatura, etc) şi echipamentele aferente celor 4 centrale de tratare aer, prin stații liber programabile ce pot comunica între ele şi la dispecer, constituind astfel un sistem BMS.

Incălzirea şi racirea la nivelul spaţiilor interioare este asigurată cu ajutorul ventiloconvectoarelor GEA şi CARRIER, în sistem cu 4 țevi, amplasate în plafonul fals.

Aerul proaspăt este introdus în încaperi prin grile de ventilaţie amplasate la nivelul plafonului fals.

Pentru evitarea propagării fumului în clădire şi pentru a facilita evacuarea persoanelor şi intervenţia pompierilor în eventualitatea producerii unui incendiu, s-au prevazut instalaţii de evacuare a fumului din zonele cu risc de incediu şi instalaţii de presurizare pentru căile protejate.

Astfel, evacuarea fumului din parcari se realizează cu ventilatoare NOVOVENT, montate pe terasă, iar presurizarea căilor de acces se realizeaza cu ventilatoare SODECA, prevăzute cu convertizoare de frecvenţă. Adăposturile de apărare civilă s-au prevăzut cu instalaţii de filtro-ventilaţie conform prevederilor “Normelor Tehnice privind proiectarea şi execuţia adaposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi.”


Sursa de apă potabilă o constituie cele 2 branşamente la reţelele existente de apă potabilă din zonă, aparţinând Apa Nova.

Pentru cerinţele de debit, presiune ăi siguranţa în exploatare, s-a realizat o staţie de hidrofor, adiacentă unui rezervor din beton pentru apă potabilă, cu capacitatea de 60 mc, amplasat în subsolul 2 al clădirii.

Pentru consumul curent de apă potabilă s-au prevăzut două conducte de branşament din PEHD, branşamentul realizându-se de la reţeaua publică din Bd. Tudor Vladimirescu, prin intermediul unui cămin de branşament, prevăzut cu vane de închidere şi contor apă potabilă.

Din conducta de branşament se alimentează:

 • Gospodaria de apă pentru stins incendiu
 • Gospodaria de apă potabilă
 • Instalaţia de alimentare cu apă potabilă din subsoluri (alimentată cu by-pass şi din staţia de hidrofor).

Gospodaria de apă potabilă este constituită din:

 • rezervor de acumulare având capacitatea utilă de 60m3 (asigură alimentarea continuă cu apă a clădirii, la debitul de calcul, pentru circa 8 ore)
 • grupul de pompare WILO, format din două electropompe active ( cu turaţie variabilă) şi o pompă de rezervă, controlate de un tablou general de automatizare
 • recipient de hidrofor cu membrana de 1000 litri
 • distribuitor, apometre monitorizate la BMS, armături, conducte, susţineri etc.

Nivelul apei din rezervorul de apă potabilă şi cel de incendiu este monitorizat în BMS prin intermediul senzorilor de nivel.

Distribuirea apei se va face pe o singură zonă de presiune de 8,5 bar şi s-au montat reductoare de presiune pe primele niveluri ale clădirii (subsol 1, parter şi primele 3 etaje).

Din distribuţia din subsolul 1 s-a alimentat şi restaurantul de la parter, prin intermediul unui apometru cu înregistrare la BMS.

Apa caldă menajeră se prepară prin intermediul unor boilere electrice, montate în fiecare grup sanitar.

Contorizarea apei potabile se realizează pe fiecare grup sanitar în parte, pe spaţiile tehnice şi pe fiecare chiriaş. Apometrele sunt cu monitorizare la BMS. Pentru persoanele cu dizabilităţi, s-au montat obiecte sanitare specifice.


Alimentarea cu energie electrică joasă tensiune pentru Green Gate se realizează prin:

 • 3 posturi de transformare: trei transformatoare de 1600 kVA pentru alimentare ‘’normală’’, care deservesc parcajul, birourile şi spaţiile comerciale.
 • 1 grup electrogen CATTERPILLAR, 1250 kVA pentru alimentarea consumatorilor ‘’vitali’’ şi a chiriaşilor. Grupul electrogen intră în mod automat în funcţiune în momentul întreruperii alimentării de bază cu energie electrică. Rezervorul de combustibil de zi, pentru alimentarea cu combustibil a grupului, a fost dimensionat pentru o autonomie de 8h.

Conform schemei de distribuţie, cele 3 transformatoare alimentează 3 tablouri generale cu cuplă între ele. În momentul avariei unuia dintre transformatoare, consumatorii consideraţi “normali” alimentaţi din el vor fi alimentaţi de pe un alt post de transformare, cuplarea, decuplarea precum şi delestarea consumatorilor facându-se prin intermediul BMS-ului.

Tablourile generale (TG1, TG2 si TG3) s-au amplasat în încăperea din vecinatatea postului trafo.

Pentru alimentarea consumatorilor vitali a fost integrat unui UPS (sursa de tensiune neintreruptibilă) centralizat de 30kVA, de tip line-interactive, cu rolul de a prelua în mod instantaneu (fără întrerupere) alimentarea tablourilor de curenţi slabi (Centrala avertizare incendiu, centrala supraveghere video, centrala control acces, centrala sonorizare şi alarmare publică).

Pentru zona de recepţie de la parter, sistemul de iluminat a fost realizat cu corpuri de iluminat tip spoturi, iar pentru zona birourilor de la parter şi etaje s-au montat corpuri de iluminat fluorescente PHILIPS, echipate cu 4 tuburi fluorescente de 18W cu luminanţa scăzută.

Clădirea beneficiază de sisteme de curenţi slabi complexe, dintre care menţionăm:

 • instalaţii de supraveghere, detecţie şi alarmare la incendiu, comasate cu instalaţia de avertizare noxe in parcaje;
 • instalaţii de date-voce;
 • instalaţie de control acces;
 • instalaţie de supraveghere video;
 • instalaţie antiefracţie;
 • instalaţie de adresare publică

Sistemul BMS instalat de IAMSAT Muntenia realizează funcţii complexe, vizând atât creşterea confortului celor care locuiesc sau activează în clădire, cât şi asigurarea securităţii clădirii şi a persoanelor.