Lucrări de irigaţii-Coşniţa, Republica Moldova - Trofeul Calităţii 2016

LUCRAREA
LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE PENTRU REABILITAREA SISTEMELOR CENTRALIZATE DE IRIGAŢII ÎN COŞNIŢA- REPUBLICA MOLDOVA
TIPUL LUCRĂRII
LUCRĂRI DE IRIGAŢII
ADRESA OBIECTIVULUI
COŞNIŢA, REPUBLICA MOLDOVA
BENEFICIAR
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – MOLDOVA
LUCRĂRI EXECUTATE
Instalaţii mecanice, electrice şi automatizare

Începând cu anul 2013, IAMSAT Muntenia S.A. a câştigat, împreună cu partenerul său de Consorţiu, Hidroconstrucţia S.A., 3 licitaţii publice în Republica Moldova, pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare de pe Prut şi de pe Nistru.

Aceste licitaţii au fost finantaţe prin Programul Compact, semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia Millenium Challenge, în numele Guvernului SUA.

În cadrul acestui program, IAMSAT Muntenia a executat lucrări pentru sistemele de irigare de-a lungul râului Nistru, Coşniţa.

Acestă lucrare a fost finalizată şi a fost dată în exploatare la mijlocul anului 2015 în satul Coşniţa, raionul Dubăsari, Republica Moldova. Satul Coşniţa se află la distanţa de 18 km de oraşul Dubăsari şi la 32 km de Chişinău.

Trofeul Calităţii-Coşniţa, Rep.Moldova-2016

Calitatea lucrărilor executate a fost distinsă cu Trofeul Calităţii ARACO - Ediţia 2016

Potrivit proiectului tehnic, reabilitarea sistemului de irigare şi accesul la apă au deschis noi perspective de activitate pentru aproximativ 2.300 de producători agricoli din trei localităţi din regiune.

Sistemul de irigaţie din localitatea Coşniţa include echipament modern şi noi staţii performante de pompare a apei şi acoperă o suprafaţă de aproximativ 2.400 de hectare de teren agricol.

Lucrările de reabilitare au prevăzut construcţia unor staţii noi de pompare şi reabilitarea celor existente, dotarea sistemului cu 10 pompe performante cu costuri reduse în exploatare, instalarea a peste 85 de km de ţevi din otel şi polipropilenă cu o durată de viaţă de peste 60 de ani, realizarea sistemelor de aspiraţie a apei cu protecţia populaţiei piscicole a râului Nistru etc.

Sistemul de irigare Coşniţa este cel mai mare sistem de pe malul stâng al râului Nistru, reconstruit în cadrul Programului Compact. Sistemul, construit în perioada anilor 1968-1975, era uzat fizic şi moral şi funcţiona la capacităţi reduse, iar conductele din azbociment nu asigurau funcţionarea în siguranţă a acestuia şi erau considerate poluante.

Zona totală irigabilă este formată din următoarele patru sectoare, între satele Coşniţa şi Pîrîta, în interiorul unui meandru aproape circular a râului Nistru :

 • Primul sector, denumit sectorul SP-1, cu 1.043 ha, este deservit de către staţia de pompare sub presiune SP-1, care ia apa din Nistru şi o distribuie direct în reţeaua de conducte;
 • Al doilea sector, denumit sectorul SP-2, cu 365 ha, este deservit de către staţia de pompare SP-2, care ia apa din Nistru şi o distribuie direct la reţeaua de conducte. Terenul irigat este situat pe partea stânga a unui cot ascuţit al râului Nistru, la sud-vest de satul Pîrîta.
 • Al treilea sector, denumit sectorul SP-3, S-1, cu 583 ha, este deservit de către staţia de pompare SP–3, care ia apa din Nistru şi o distribuie staţiei de pompare sub presiune S-1, care, la rândul său, distribuie apa în reţeaua de conducte. Suprafaţa irigată este situată pe partea stângă a unei curbe abrupte a râului Nistru, la sud-vest de satul Coşniţa.
 • Al patrulea sector, denumit sectorul SP-4, care cuprinde aproximativ 492 ha, este deservit de către staţia de pompare SP–4.


Obiectivele contractului au fost construirea, testarea, punerea în funcţiune şi formarea ulterioară a personalului de exploatare şi întreţinere, în ceea ce priveşte Reabilitarea Sistemului Centralizat de Irigaţii de la Coşniţa (2.483 ha). Contractul a inclus furnizarea întregii forţe de muncă, instalaţii, echipamente şi materiale necesare pentru finalizarea tuturor lucrărilor, punerea în funcţiune, testarea, pregătirea de lucru, planurile as–built, formarea personalului de exploatare şi întreţinere şi remedierea defecţiunilor în timpul perioadei de întreţinere, specificate în contract.


 • Construirea unei noi staţii de pompare sub presiune SP–1, situată în vecinatatea celei existente, inclusiv aportul fluvial, situat pe malul stâng al râului Nistru, care include:
  • construcţia lucrărilor de admisie, inclusiv instalarea de noi dispozitive de protecţie a peştelui şi măsuri de protecţie împotriva gheţii;
  • construcţia unei clădiri noi;
  • procurarea şi instalarea de noi pompe, motoare, lucrări de racordare şi montarea de întrerupătoare electrice aferente funcţionării;
  • amenajarea teritoriului, montarea gardului şi instalarea sistemului de scurgere a apei în jurul staţiei de pompare SP-1.
 • Reabilitarea sistemului de aport fluvial şi a staţiei de pompare SP-2, locaţie situată pe malul stâng al Nistrului, inclusiv:
  • înlocuirea lucrărilor de admisie, instalarea de noi dispozitive de protecţie a peştelui şi măsuri de protecţie împotriva gheţii;
  • renovarea clădirii existente şi consolidarea structurilor pentru a îndeplini legislaţia în vigoare cu privire la cutremure, extinderea clădirii cu o nouă cameră tehnică pentru montarea întrerupătoarelor electrice;
  • procurarea şi instalarea de noi pompe, motoare, lucrări de racordare şi montarea de întrerupătoare electrice aferente funcţionării;
  • amenajarea teritoriului, instalarea gardului şi instalarea sistemului de scurgere a apei în jurul staţiei de pompare SP-2.
 • Reabilitarea staţiilor de pompare sub presiune SP-4, amplasate pe malul stâng al Nistrului, inclusiv:
  • înlocuirea lucrărilor de admisie, instalarea de noi dispozitive de protecţie a peştelui şi măsuri de protecţie împotriva gheţii;
  • renovarea clădirii existente şi consolidarea structurilor pentru a îndeplini legislaţia în vigoare, cu privire la cutremure, extinderea clădirii cu o noua camera tehnică pentru montarea întrerupatoarele electrice;
  • furnizarea şi instalarea de noi pompe, motoare, lucrări de racordare şi montarea de întrerupătoare electrice aferente funcţionării;
  • amenajarea teritoriului, instalarea gardului şi instalarea sistemului de scurgere a apei în jurul staţiei de pompare SP–4.

După reabilitare, sistemul de irigare Coşniţa este mai eficient şi flexibil în exploatare, dotat cu echipament modern.

Lucrările de reconstrucţie au inclus construcţia unor staţii noi de pompare şi reparaţia celor existente, dotarea sistemului cu 10 pompe performante cu costuri reduse în exploatare.


 • Lucrări de structură şi arhitectură;
 • Lucrări mecanice;
 • Lucrări electrice şi automatizări;
 • Conducte în staţiile de pompare;
 • Lucrări exterioare;
 • Structuri de protecţie a mediului;
 • Terasamente;
 • Distribuţie conducte în exteriorul staţiilor de pompare;
 • Puncte de control (lucrări civile şi de instalaţii);
 • Vane de reglaj şi control;